EVENT
Europejski Ewangelizacyjny Kongres ASI 2022. Główny mówca Doug Batchelor
Open
Arena Gliwice, Poland
Booking ends Aug 14
Name & Address

Event
We prefer that you participate in the entire event, but if that is not possible for you please let us know when you will arrive and depart. In that case day-prices will apply instead.

Członek ASI *
Proszę wskaż jakiego oddziału ASI jesteś członkiem:

Pakiet Posiłków
Proszę wskaż tutaj nietolerancje pokarmowe:

Odznaka ASI Europe

Powierzchnia Wystawowa
Proponujemy dwa rodzaje prezentacji Twojego projektu misyjnego/biznesu: "e k o n o m i c z n a" (maksymalnie 2 roll-upy plus kosze na prospekty/stojak, które trzeba zabrać ze sobą) 100 PLN oraz "p l u s" (roll-upy plus stół i prąd) 250 PLN. Płatność za powierzchnię wystawcy po akceptacji przez organizatora.
Rezerwacja powierzchni wystawowych
Aby móc zarezerwować miejsce na wystawę, podaj nazwę swojej organizacji (1), stronę internetową (2) oraz wizję i misję organizacji (3), a także podaj krótki opis swojej ekspozycji oraz rodzaj materiałów, które planujesz dystrybuować (4).

Rezerwacja powierzchni wystawowych

Payment