EVENT
Gudstjenester i Adventistkirken Mjøndalen
Open
Fjerdingen 1, Mjøndalen
Hvordan fungerer dette?
Etter du har registrert deg her får du en epost med en "billett" med en strekkode på. Ta den med i kirken, enten på telefon eller papir, så skanner vi koden og du er da registrert tilstede.
Er du i kirken nå, må du få koden skannet av kirketjener rett etter du har registrert deg. Du vil se koden på skjermen.
Name & Address

Event